0
ลด 35%
บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 2
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้เขียน Chailee Chan, Mel Terry, Star Publishing
หนังสือ81.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กประถม เล่ม 2" นี้ เป็นนวัตกรรมการสอนเรื่องค่านิยมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรุ่นเยาว์ได้ซึมซาบทักษะการอ่านอย่างเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องค่านิยมไปพร้อม ๆ กัน นำเสนอผ่านนิทานและเรื่องเล่าที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อสอนบทเรียนด้านศีลธรรมให้เกับเด็ก ๆ พร้อมทั้งมีคำถามและกิจกรรมหลากรูปแบบเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ค่านิยมที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณค่าต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ค่านิยมที่ดีคืออะไร
บทที่ 2 ค่านิยมในครอบครัว
บทที่ 3 รักและเชื่อฟัง
บทที่ 4 เคารพผู้ใหญ่
บทที่ 5 ความไม่เห็นแก่ตัว
บทที่ 6 ฉันเป็นสามชิกคนหนึ่งของชั้นเรียน
บทที่ 7 ฉันภาคภูมิใจในโรงเรียนของฉัน
บทที่ 8 ประเทศชาติและฉัน

- เฉลยคำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831166 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 3 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับValue Books 2
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Star Publishing Pte. Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน