0
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด Office Plus ปี 2565
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2565 จำนวน 14 แผ่น ใช้ดูวันที่ วันพระ วันหยุด และวันสำคัญตลอดทั้งปี ช่องวันที่ใหญ่ สามารถใช้จดบันทึกได้ พร้อมปฏิทินปี พ.ศ. 2566 / ค.ศ. 2023 ในหน้าสุดท้าย
ราคาพิเศษ99.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2565 จำนวน 14 แผ่น ใช้ดูวันที่ วันพระ วันหยุด และวันสำคัญตลอดทั้งปี ช่องวันที่ใหญ่ สามารถใช้จดบันทึกได้ พร้อมปฏิทินปี พ.ศ. 2566 / ค.ศ. 2023 ในหน้าสุดท้าย- ครบทุกฟังก์ชันด้วยช่องวันที่ขนาดใหญ่ จดบันทึกแผนงานในแต่ละวันได้สะดวก
- มีพื้นที่ด้านหลังสำหรับการจดบันทึกเพิ่มเติมรวมถึง To do list ในแต่ละเดือน
- หน้าตารางเดือนทั้ง 12 เดือนระบุวันพระ วันหยุดราชการและธุรกิจสำคัญ รวมถึงวันสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละเดือนอย่างครบถ้วน
- มีปฏิทินปี พ.ศ. 2566 / ค.ศ. 2023 ในหน้าสุดท้าย ช่วยในการวางแผนงานล่วงหน้า
- เนื้อกระดาษเขียนง่าย ไม่ว่าจะเขียนด้วยปากกาหรือดินสอ
- พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ถั่วเหลือง (soy ink) ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และทำให้นำกระดาษที่ใช้แล้วมา Recycle
- ขนาดปฏิทิน : 17 x 24 เซนติเมตร

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8811877720067
ขนาด: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน