0
ปฏิทินตั้งโต๊ะ วิจิตรศิลป์วัดไทย The Art and Architecture of Thai Temples ปี 2564
นำเสนอภาพวาด 6 วัดสำคัญประจำภาคของไทย ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่ยังงดงามไปด้วยศิลปะแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างไทยในอดีต ผ่านภาพวาดสีน้ำอันงดงาม แผ่นภาพขนาดใหญ่
ราคาพิเศษ99.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด วิจิตรศิลป์วัดไทย นำเสนอภาพวาด 6 วัดสำคัญประจำภาคของไทย ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่ยังงดงามไปด้วยศิลปะแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างไทยในอดีต ผ่านภาพวาดสีน้ำอันงดงาม แผ่นภาพขนาดใหญ่ บอกวันพระ วันหยุด และวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย ช่องวันที่ใหญ่ สามารถใช้จดบันทึกได้ จัดพิมพ์อย่างปราณีตด้วยกระดาษอย่างดี

    ผลงานวาดภาพ : นันทวัน วาตะ (Natawan Wata)

    ขนาดปฏิทินเมื่อกางออก : 6.57 x 9.50 นิ้ว


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8811876133509
ขนาด: 243 x 172 x 9 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน