0
ปฏิทินแขวนจิ๋ว King 2020
ปฏิทินแขวนทองเคนูนอันทรงคุณค่า ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 5 "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ 9
ราคาพิเศษ28.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ปฏิทินแขวนทองเคนูนอันทรงคุณค่า ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 5 "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ 9

      ขนาดปฏิทินเมื่อกางออก : 8.5 x 15.5 เซนติเมตรรายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858551040806
ขนาด: 85 x 155 x 3 มม.
น้ำหนัก: 20 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน