0
ปฏิทินแขวน 2 ท่อน พระเถรามหามงคล
ปฏิทินแขวนมงคลทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 ภาพ "พระเถรามหามงคล"
ราคาพิเศษ99.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ปฏิทินแขวน 2 ท่อน พระเถรามหามงคล" ปฏิทินแขวนมงคลทรงคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 เหมาะสำหรับสะสมเป็นที่ระลึก หรือเป็นของขวัญแด่คนใกล้ชิด

ปก 2 แผ่น พิมพ์ 4 สี
- โปสเตอร์ภาพกระดาษอาร์ตมัน 157 g ปะกระดาษแข็ง
- แผ่นรองปฏิทิน กระดาษอาร์ตมัน 157 g ปะกระดาษแข็ง

เนื้อใน 13 แผ่น พิมพ์ 4 สี
- กระดาษปอนด์ 80 g

ขนาด 15 x 31.5 นิ้ว
เข้าห่วงกระดูกงู

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8811876131307
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน