0
ปฏิบัติการโลจิสติกส์ หยุด Disruption ในธุรกิจ SMEs (SMEs Disruption : Logistics Solution)
ในยุคที่เกิดการ Disruption จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ให้บททดสอบภาคธุรกิจในการเดินหน้าท่ามกลางพายุการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และธุรกิจ SMEs จะฝ่ามรสุมใหญ่ไปได้อย่างไร...
หนังสือ337.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในยุคที่เกิดการ Disruption จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ให้บททดสอบภาคธุรกิจในการเดินหน้าท่ามกลางพายุการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และธุรกิจ SMEs จะฝ่ามรสุมใหญ่ไปได้อย่างไร...หนังสือ "ปฏิบัติการโลจิสติกส์ หยุด Disruption ในธุรกิจ SMEs (SMEs Disruption : Logistics Solution)" เล่มนี้ เป็นอีกผลงานการเขียนของ "รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์" ที่มุ่งเสนอเนื้อหาพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ยกระดับการจัดการโลจิสติกส์มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่กลั่นเนื้อหากรณีศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผู้เขียนทั้งในวงวิชาการและภาคธุรกิจ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งคัมภีร์ที่จะก่อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทย

สารบัญ

บทที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน
บทที่ 2 การออกแบบระบบเครือข่ายกระจายสินค้าในโซ่อุปทาน
บทที่ 3 กรณีศึกษาการสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทุเรียนบริษัท AAA จำกัด
บทที่ 4 การสร้างธุรกิจใหม่ กรณีศึกษา การปลูกมันสำปะหลัง (อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)
บทที่ 5 การพัฒนาระบบ Logistics และ Supply Chain ของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปยางพารา SLM ภาคใต้ จ.สตูล
บทที่ 6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมกระป๋อง ประเภทสินค้ารีแพ็ค
บทที่ 7 การพยากรณ์และการวางแปนร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในประเทศ กรณีศึกษาบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ KT
บทที่ 8การสร้างธุรกิจใหม่ กรณีศึกษา การปลูกมันสำปะหลัง (อ.เวียงชัย จ.เชียงราย)
บทที่ 9 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าและการออกแบบการวางสินค้าที่เหมาะสมกรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า บริษัท XXX จำกัด
บทที่ 10 การพัฒนาระบบ Supply Chain ป้ายโฆษณา กรณีศึกษา บริษัท ABC
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169295716 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอทีแอล เทรด มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน