0
ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 1 เศรษฐกิจ - การเมือง
คู่มือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย จะปฏิรูปการเมืองได้ ต้องคิดสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยกำลังมีปัญหาวิกฤตทางการเมืองแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง โดยผู้เขียนใช้แนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบองค์รวมและเสนอทางออกในเชิงปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างระบบการเมืองใหม่และระบบเศรษฐกิจใหม่ ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเป็นธรรม ประชาธิปไตยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    เรื่องเด่นในฉบับ อาทิ ต้องเข้าใจเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง จึงจะพัฒนาได้อย่างถูกต้อง, จะปฏิรูปการเมืองได้ ต้องคิดสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่, แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยแบบเป็นฝ่ายรุก, จะทำให้การเมืองไทยสกปรกน้อยลงได้อย่างไร และคอร์รัปชันปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขอย่างเป็นระบบ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้องซึ่งคัดสรรมาอย่างดีแล้วสำหรับคุณ

สารบัญ

ภาค 1 สภาพปัญหาของประเทศโดยรวม
ภาค 2 เศรษฐกิจ : ปัญหาและทางออก
ภาค 3 การเมือง : ปัญหาและทางออก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165360371 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน