0
ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 2 การศึกษา - พัฒนาผู้นำ
การเรียนรู้คือการเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต และสนุกที่สุด
หนังสือ128.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย   เล่ม 2 นี้ เป็นภาคต่อของหนังสือปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 1 เศรษฐกิจ-การเมือง ซึ่งภายในเล่มนี้ ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ รวมถึงผู้ตามที่ดีของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้เสนอแนวคิดในการกล้าที่จะก้าวข้ามกรอบแนวคิดจารีตนิยมไปสู่ความคิดแบบก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการยกระดับประชาชนในประเทศไทยให้ถูกต้องตามสังคมธรรมธิปไตย เพราะการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปประเทศไทยที่แท้จริง

    เรื่องเด่นในฉบับ อาทิ ต้องปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงจะปฏิรูปประเทศไทยได้, ทำอย่างไรให้คนไทยรักการอ่าน, ประเทศไทยต้องสร้างผู้นำและผู้ตามแบบใหม่, จะสร้างผู้นำที่ดี ต้องสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบ และต้องก้าวข้ามกรอบแนวคิดจารีตนิยม ประเทศไทยจึงจะรอด เป็นต้น

สารบัญ

ภาคที่ 1 การศึกษา : ปัญหาและทางออก
ภาคที่ 2 เด็ก เยาวชน วัฒนธรรมความคิด จิตใจของคนไทย : ปัญหาและทางออก
ภาคที่ 3 ปัญหาและทาง ออกของประเทศโดยรวม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165360388 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน