0
ปฏิรูปประเทศไทย เศรษฐกิจ - การเมือง
จะปฏิรูปการเมืองได้ ต้องคิดสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประชาธิปไตยที่มีระบบทุนเป็นใหญ่และคอยบงการกลไกรัฐบาล รัฐสภา ตลอดจนก้าวล่วงแทรกแซงอำนาจตุลาการ   เพื่อพวกพ้องและผลประโยชน์ส่วนตัว ทำให้การคอรัปชั่นกลายเป็นมะเร็งร้ายของประเทศ ก่อความหายนะให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงเกิดขบวนการประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่   หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอแนวคิดในการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจและการเมืองควบคู่กันไป โดยเห็นว่า "จะปฏิรูปการเมืองได้ ต้องคิดสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ต้องคิดนอกกรอบ" เนื้อหาทั้งหมดจึงเป็นการเสนอแง่คิดเพื่อต่อยอดในการปรึกษาหารือหาแนวทางปฏิรูปที่ชัดเจนต่อไป เพื่อให้การเมืองและเศรษฐกิจของไทย เป็นธรรม ประชาธิปไตย โปร่งใส และยั่งยืน

สารบัญ

ภาค 1 สภาพปัญหาของประเทศโดยรวม
- 36 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม เราเรียนรู้อะไร
- ศึกษาสังคมไทยในรอบ 40 ปี จากหนังสือ 120 เล่มของวิทยากร เชียงกูล
- ประเทศไทยกำลังถูกประเทศอื่นแซงหน้า
- สังคมไทยควรเรียนรู้อะไรจาก "ปรากฏการณ์ทักษิณ"

ภาค 2 เศรษฐกิจ : ปัญหาและทางออก
- ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดวิกฤตเชิงโครงสร้างอย่างไร
- ระบบทุนนิยมไม่ใช่ระบบที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพจริง
- ปัญหาการผลิตและจำหน่ายอาหารของโลก
ฯลฯ

ภาค 3 การเมือง : ปัญหาและทางออก
- ประชาธิปไตยต่างจากเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภาอย่างไร
- จะทำให้นักการเมืองไทยสกปรกน้อยลงได้อย่างไร
- การเลือกนายกรัฐมนตรีและทีมคณะรัฐมนตรีโดยตรง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165361132 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 139 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน