0
ปฏิวัติด้านใน : ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขที่แท้
พระพุทธองค์ให้การศึกษากับประชาชนให้พวกเขาคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิพากษ์ เข้าสู่แดนการเป็นอิสระจากแนวคิดเก่าๆ และนี่คือต้นตอของการเปลี่ยนแปลง เมื่อคนเราเปลี่ยนความคิดได้ พวกเขาก็จะปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสังคม
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พระพุทธองค์" ให้การศึกษากับประชาชน ให้พวกเขาคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิพากษ์ เข้าสู่แดนการเป็นอิสระจากแนวคิดเก่า ๆ และนี่คือต้นตอของการเปลี่ยนแปลง เมื่อคนเราเปลี่ยนความคิดได้ พวกเขาก็จะปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสังคมและแม้แต่การเมืองอย่างเป็นธรรมชาติ "พระศากยมุนีพุทธเจ้า" ทรงเปลี่ยนการเมืองในระดับสมอง และพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีดีที่สุดในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากล่างขึ้นบน ด้วยการพัฒนาจากระดับปัจเจกชน ไม่ใช่จากบนลงมาล่าง..

สารบัญ

บทที่ 1 ตื่นรู้
บทที่ 2 แสวงหาตัวตน
บทที่ 3 ปฏิวัติเย็น
บทที่ 4 ราชปฏิวัติ
บทที่ 5 วิญญาณแห่งการรู้แจ้ง
บทที่ 6 พลังแห่งวีรภาพอันสงบเยือกเย็น
บทที่ 7 มหาสิทธาผู้สยบโลก
บทที่ 8 ความทันสมัยภายใน
บทที่ 9 ความหวังเพื่อสหัสวรรษที่ 3 การสร้างเอกภาพระหว่างภายนอกกับภายใน

คำนิยม
"แรงบันดาลใจในการน้อมนำพุทธปัญญามาสู่ชีวิตประจำวัน"หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์
"โรเบิร์ต เธอร์แมน คือขุมทรัพย์มีชีวิต หนึ่งในนักคิดด้านจิตวิญญาณ ที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน"เดเนียล โกลแมน- ผู้เขียน Emotion Intelligence
"ส่วนหนึ่งเป็นความทรงจำด้านจิตวิญญาณ ส่วนหนึ่งเป็นข้อคิดทางปรัชญา และส่วนหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ศาสนา หนังสือของเธอร์แมนได้ประกาศถึงความเป็นไปได้ของการสร้างโลกใบใหม่"Publishers Weekly- (starred review)
"บัณฑิตเลื่องชื่อแห่งพุทธศาสนา นิกายทีเบต ได้สร้างแรงศรัทธาอย่างแพร่หลายแก่โลกตะวันตกในการเสนอแนวทางใหม่ของชีวิตด้านในตามคำสอน เพื่อการบรรลุธรรม...เธอร์แมนได้สร้าง แนวทางที่มั่นคงและน่าตื่นใจยิ่ง"Kirkus Reviews
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167368955 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับInner Revolution: Life, Liberty, and the Pursuit of Real Happiness
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Penguin Group (USA) Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน