0
ปฏิวัติบริโภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเนื้อหา)
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ห้ามพลาดสำหรับนักอ่านในสังคมแห่งการบริโภค!
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริโภค" เป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์มนุษย์และการดำรงชีวิตในเชิงชีววิทยา ไม่ว่าจะเป็นมิติของการกิน การดื่ม การสัมผัส ไปจนถึงความสุขทางเพศ ฯลฯ การบริโภคเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอย่างน้อยการบริโภคก็เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านร่างกาย เนื้อหนัง มังสา นับตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบเป็นต้นมาพลังของการบริโภคชัดเจนมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในสภาวะสมัยใหม่ปลายศตวรรษที่ยี่สิบสิ่งที่ทำให้หวาดวิตกก็คือ คนจะไม่จับจ่ายใช้เงินซื้อข้าวของ กรอบความคิดเรื่องมนุษย์ในฐานะผู้ประกอบการแทรกเข้าไปสู่ทุกส่วนของสังคมแม้กระทั่งพื้นที่ ที่ต้องการความเป็นเอกเทศอย่างศิลปะก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากแนวทางของการประกอบการไปได้ผลงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าทางสาธารณะแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในฐานะของกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ จนทำให้ศิลปินจะต้องธำรงตนในฐานะของผู้ประกอบการไว้ด้วย การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้อารมณ์ ความฝัน จินตนาการ ฯลฯ กลายเป็นการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างสรรค์

สารบัญ

- ปฏิวัติบริโภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น
- ความหมายที่แปรเปลี่ยนของ "สิ่งฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ" กับการโจมตีที่ถาวร
- ความจำเป็น : การค้าของหรูหราฟุ่มเฟือยและโครงสร้างทางชนชั้น
- การบริโภค: จากความชั่วสู่ความเป็นธรรมชาติ
- การบริโภคแต่สิ่งของ "จำเป็น" (ในบ้าน)
- การบริโภคและพลังของคนรับใช้
- การบริโภคเพื่อประชาชน โดยประชาชน และของประชาชน
- การบริโภคเพื่อร่างกายและเพื่อบ้าน
- การเมืองเสรีประชาธิปไตย "การนิยมบริโภค" เพื่อบริโภคนิยม
- การเมืองของบริโภคของนิยมกับ "มาตรฐาน" การบริโภค
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743158919 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 20 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน