0
ปณิธาณ 3 ประการ
เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อานิสงส์ของการขอโทษ อดโทษ? ต่อไปนี้จะขอกล่าวความรู้สึกในใจบางอย่าง ท่านทั้งหลายได้กล่าวคำขอขมาโทษ นี่กี่เป็นการติถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ก็มิสิ่งที่จะต้องทราบว่าประเพณี นั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทำทั้งที่ไม่มีโทษก็ขอโทษแล้วก็อดโทษนี่ก็เป็นประเพณีเป็นพิธิกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความจริง มันตั้งต้นที่พิธีบางที่ก็กลายเป็นริตองไปด้วยช้ำ แต่มันก็มิประโยชน์ที่ว่ามันเป็น

    จุดตั้งตันที่จะนำไปสู่ความหมายอันแท้จริงหรือตัวธรรมะที่แท้จริง เอาละ สมมติว่ามีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้น ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ ต้องขออภัยโทษ กี่ติแล้วส่วนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรที่เป็นสิ่งต้องขอโทษ ก็ขอโทษ กี่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป โดยเฉพาะแก่ลูกเด็ก ๆ

สารบัญ

อานิสงส์ของการขอโทษ อดโทษ
แถลงเรื่องทำบุญล้ออายุ

ปณิธานข้อที่ 1 : พยายามเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
- ความเห็นแ่ตัวเป็นอันตรายมาก
- พยายามทะลุเปลือกเข้าถึงหัวใจศาสนาให้ได้
- หลักการของศาสนามีสองประเภท
- หลักพุทธศาสนาไม่มีตัวตน
- ปฏิบัติถูกต้องตามพระองค์ พ้นเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ฯลฯ

ปณิธานข้อที่ 2 : การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
- โลกมีหลายศาสนา เป็นไปตามธรรมชาติ
- ทุกศาสนามีความมุ่งหมายตรงกัน
- ทุกศาสนาต้องร่วมมือกัน
- ทุกศาสนามุ่งทำลายความเห็นแก่ตัว แต่สาวกทำผิด
- ในพระพุทธศาสนายังมีเรื่องเพิ่มปนอยู่มาก
ฯลฯ

ปณิธานข้อที่ 3 : การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม
- ศึกษาให้เข้าใจคำว่า "วัตถุนิยม"
- วัตถุนิยมทำให้โลกร้อนด้วยกิน กาม เกียรติ
- ไม่ควรเป็นทาสวัตถุ แต่ปฏิบัติตามธรรมเนีบม
- พึงรู้ความหมายของวัตถุนิยม
- ต้องศึกษาให้ถูกต้องว่าชีวิตต้องประกอบด้วยวัตถุและจิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310425 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน