0
ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น
"การเปลี่ยนแปลง" ที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ครั้งแล้วครั้งเล่า...
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิเคราะห์หาคำตอบเส้นทาง "การเปลี่ยนแปลง" ประชาธิปไตยไทย ที่ "ไม่เปลี่ยนแปลง" ครั้งแล้วครั้งเล่า..

    การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปี 2475 เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความมุ่งหวังที่จะก่อร่างและลงหลักปักฐานระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยอมรับกันว่าชอบธรรมในระดับสากล แต่ความมุ่งหวังและความพยายามนั้นกลับล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า "ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น" นำเสนอเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 4 ครั้งสำคัญของไทย ในช่วงระยะเวลา 85 ปีที่ผ่านมา จากปี 2475-ปัจจุบัน (2560) เพื่อตอบคำถามที่ว่า เหตุใดไทยจึงไม่อาจจะสถาปนาและจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงได้ ทั้งที่ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมาแล้วหลายครั้ง พร้อมเปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมือง ทั้งชนชั้นนำ กลุ่มเคลื่อนไหว และพลังฝ่ายอนุรักษนิยม..

สารบัญ

01 การทำให้เป็นประชาธิปไตย : แนวคิด ทฤษฎี
02 การดิ้นรนเพื่อสถาปนาประชาธิปไตย
03 ประชาธิปไตยของพลังที่ต้องการขับเคลื่อนประชาธิปไตย
04 การเลือกตั้งในนามของประชาธิปไตย
05 ประชาธิปไตยของพลังอนุรักษนิยม

- บทสรุป : ปัญหาของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย

คำนิยม
ดิฉันเชื่อว่า หนังสือ "ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น" จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านต่อจิ๊กซอว์ทางการเมืองไทย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาและอุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยไทย และร่วมกันแสวงหาทางออกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์มาก ไม่เฉพาะต่อนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ยังเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป ดิฉันขอขอบคุณ ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์ ที่ทุ่มเทปรับปรุงวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสู่สาธารณชนในวงกว้างรศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740216612 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน