0
ประชาธิปไตย: หลากความหมาย หลายรูปแบบ
หนังสือเล่มเล็ก ๆ ขนาดพอเหมาะที่ทุกท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ เป็นความพยายามค้นคว้าของ ผศ.ดร ประจักษ์ ก้องกีรติ ที่พยายามอธิบายความหมายอันหลากหลายของ "ประชาธิปไตย" หรือ "ประชาธิปไตยที่มีคำคุณทรัพย์"
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในบรรดาคำและแนวคิดทางการเมืองที่แพร่หลายในสาธารณะคงไม่มีคำใดที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงและนิยามอย่างหลากหลายเท่ากับคำว่า ประชาธิปไตย (ซึ่งแปลมาจากคำภาษาอังกฤษ democracy)ปราฏการณ์ที่ ประชาธิปไตย ถูกเข้าใจ พลิกแพลง ตัดแปลง ต่อเติม เสริมความหมายจนแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบุคคลและกลับทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนิ่นนานนับแต่สมัยอดีตและยังดำรงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน

สารบัญ

- การเมืองและความหลากหลายของคำนิยามประชาธิปไตย
- ประชาธิปไตยที่มีคำคุณศัพท์
- ประชาธิปไตยในโลกอาหรับ
- ประชาธิปไตยแบบเอเชีย
- ประชาธิปไตยอำนาจนิยม
- ประชาธิปไตยทุนนิยม
- ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์
- ประชาธิปไตยที่มั่นคง
- ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ
- ประชาธิปไตยแบบควบคุม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860162 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 128 x 185 x 12 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน