0
ประชุมลำนำ ประมวลตำรากลอนกานต์โคลงฉันท์
ประชุมลำนำตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย นอกจากเต็มไปด้วยคุณค่าทางวิชาการฉันทศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเอาต้นบัญญัติกานต์กลอน อันเป็นลำนำที่นิยมร้องรำทำเพลงกันอยู่ แต่โบราณมาเขียนไว้ให้เป็นหลักฐานอีกด้วย
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประชุมลำนำตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย นอกจากเต็มไปด้วยคุณค่าทางวิชาการฉันทศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเอาต้นบัญญัติกานต์กลอน อันเป็นลำนำที่นิยมร้องรำทำเพลงกันอยู่ แต่โบราณมาเขียนไว้ให้เป็นหลักฐานอีกด้วย จากบัญญัติฉันทลักษณ์และบัญญัติกานต์กลอนแต่ละบท ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงปรีชาสามารถของบุรพาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลของเราเป็นอย่างดี แม้จนกระทั่งบทกล่อมเด็กที่เราเคยได้ยินผู้ปกครองของเราเห่กล่อมสมัยเป็นเด็กก็มีกล่าวถึง จึงนับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อครูบาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจะใช้ประกอบในการศึกษาเรียนรู้อย่างสำคัญ

สารบัญ

- ฉันท์ลำนำ
- ฉันทวิสมพฤต
- บัญญัตคณะกลอน
- บัญญัตอ่านกลอน
- ลักษณะกานต์สุภาพ
- ลักขณะกานต์ดั้น
- ประเภทบท
- บัญญัตบทลำนำกลอน
- ทำเนียบบทกานต์สุภาพ
- ทำเนียบบทลำนำกานต์สุภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370739 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน