0
ประติมากรรมคนเหมือน (ฉบับสุดคุ้ม)
ประติมากรรม หมายถึงผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งผ่านการแสดงออกทางกระบวนการใช้สื่อทำให้เกิมวลปริมาตร โดยใช้ทักษะและความคิดทำให้เกิดความงามเกิดมิติอย่างสมบูรณ์
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือประติมากรรมคนเหมือนเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการปั้นรูปคนเหมือนแบบพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษาศิลปะระดับอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษากรรมวิธีพื้นฐานการปั้นรูปคนเหมือนอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดกรรมวิธีการปั้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนเอง

    ในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 บทเรียนโดยผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กรรมวิธีในการปั้นรูปคนเหมือนเทคนิคการทำพิมพ์หล่อและมีเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประติมากรรมความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ประวัติความเป็นมารูปคนเหมือน ห้องปฏิบัติมากรรมความรู้ทั่วไปทางศิลปะประวัติความเป็นมารูปคนเหมือน ห้องปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ กายวิภาค องค์ประกอบศิลป์รวมถึงภาคผนวกที่เป็นผลงานส่วนหนึ่งของผู้เขียนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประติมากรรม
- คำจำกัดความหมายประติมากรรม
- ประเภทของประติมากรรม
ฯลฯ

บทที่ 2 ห้องปฏิบัติงานประติมากรรมและวัสดุอุปกรณ์
- ห้องปฏิบัติงาน
- แสงสว่าง
ฯลฯ

บทที่ 3 ความรู้ทางศิลปะ
- กายวิภาค (Anatomy)
- จำนวนกระดูในร่างกายมนุษย์
ฯลฯ

บทที่ 4 ขั้นตอนการปั้นรูปคนเหมือน
- การปั้นรูปคนเหมือนครึ่งตัวลักษณะลอยตัว
- ขั้นตอนการปั้นรูปคนเหมือนครึ่งตัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164282117 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 204 x 278 x 11 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน