0
ประพาสอุทยาน
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประพาสอุทยาน เล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 28 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2536 การเสด็จฯ ครั้งนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ เป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้จึงทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธ์เล่มนี้ว่า "ประพาสอุทยาน" เพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ทรงสอดแทรกไว้อย่างน่าสนใจ

สารบัญ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2536
- ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพ Lake District
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Grasmere
- ทอดพระเนตรบ้านพักของกวีเอก William Wordsworth
ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 10 กรฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมือง Edinburgh, Scotland
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงกิจการสก๊อตแลนด์
- ทอดพระเนตร Museum of Antiquities of Scotland
ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณ Loch Muick
- ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณ Loch Muick
- เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระราชวัง Balmoral

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแม่น้ำ Dee
- Lord James Douglad-Hamiltion MP. จัดพระกระยาหารกลางวันถวายอย่างเป็นทางการ ที่ Bute House, Edinburgh
- เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร Edinburgh Castle
ฯลฯ

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Rayal Botanic Garden, Edinburgh
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับลอนดอน
- เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร Hillfoot Farm ของ Mrs. Barbara Steinle ที่ Berkshire

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Royal Geographical Society
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพุทธประทีป
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง สายการบิน Swiss Air ไปยังเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Chateau de Penthes ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชาวสวิสในต่างประเทศ
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานกาชาดสากล

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานสมาพันธ์ระหว่างประเทศของกาชาดและซักวงเดือนแดง
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยของบริษัทเนสท์เล่ เมือง Vers-chez les-Blanc
- ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังเมืองเบิร์น

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2536
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังสหกรณ์เกษตรกรโคนม ที่เมือง Schonried
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง สายการบิน Swiss Air กลับสู่ประเทศไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308043 (ปกอ่อน) 331 หน้า
ขนาด: 132 x 185 x 20 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน