0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง)
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมกฎหมายลำดับรองแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ฯลฯ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมกฎหมายลำดับรองแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 และยังได้นำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 มารวมไว้ด้วย

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
- ภาค 2 สอบสวน
- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

กฎหมายลำดับรอง กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการสอบสวน
- การออกหมายอาญา
- การปล่อยชั่วคราว
- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับการสืบพยานในคดีอาญา
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164979130 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน