0
ลด 15%
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551
หนังสือ51.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ด้วยรูปเล่มกะทัดรัดพกพาสะดวก

สารบัญ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ

กฎหมายลำดับรอง
- การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร
- การออกหมายอาญา
- การปล่อยชั่วคราว
- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
- กฎกระทรวงที่ออกในปี 2552 ถึง 2556

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163354969 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 104 x 144 x 15 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน