0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณา ความอาญาในศาลแขวง
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความเเพ่ง พุทธศักราช 2477
ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเเพ่ง
- พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306889 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 143 x 208 x 28 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน