0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เเละ พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเเขวงเเละวิธีพิจารณาความอาญาในศาลเเขวง
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย นอกจากนี้ยังนำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมารวบรวมไว้ท้ายกฎหมายนั้นๆ ไว้ด้วย

สารบัญ

ภาค 1 บททั่วไป
ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ 2 ศาล
ลักษณะ 3 คู่ความ
ฯลฯ

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์เเละฎีกา
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
ลักษณะ 2 ฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเเละการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

กฎหมายลำดับรอง ตามคำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเเพ่ง

พระราชบัณญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

พระราชบัญญธัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306834 (ปกอ่อน) 648 หน้า
ขนาด: 104 x 144 x 31 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน