0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)
แก้ไขล่าสุด กันยายน 2562 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)" เล่มนี้ ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 140 (2) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 และยังนำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 มารวมไว้ด้วย โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
- หมวด 3 อุทธรณ์
ฯลฯ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 เขตอำนาจศาล
- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา
- หมวด 4 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164976665 (ปกแข็ง) 540 หน้า
ขนาด: 193 x 265 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน