0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - วิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)
ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มเติมระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีฯ การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา และแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - วิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)" เล่มนี้ รัฐสภาตราแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในปี พ.ศ.2558 คือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2558 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีฯ การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา และแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน ถ่ายทอดอย่างกระชับ ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาในชั้นศาลต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ฯลฯ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169253525 (ปกอ่อน) 640 หน้า
ขนาด: 97 x 146 x 25 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Athataya Milennuim, CO,LTD.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน