0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญํติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)" เล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ให้ทันสมัย โดยมีการแก้ไขมากเป็นประวัติการณ์ เพราะได้แก้ไขทั้งสิ้นมากถึง 140 มาตรา โดยให้เนื้อหาที่สำคัญว่าด้วยบทวิเคราะห์ศัพท์ วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604126 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 21 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน