0
ลด 15%
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ปกแข็ง)
หนังสือ136.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งเรื่องของบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา รวมถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748442785 (ปกแข็ง) 340 หน้า
ขนาด: 153 x 216 x 20 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน