0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มกลาง)
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยได้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ของภาค 4 และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียบเรียบไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีจารณาความแพ่ง

ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164405769 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน