0
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มกลาง)
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขล่าสุด
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขล่าสุด กุมภาพันธ์ 2562 ในเล่มได้ให้เนือหาโดยละเอียด ทั้งบทวิเคราะห์ศัพท์ ศาล คู่ความ การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร พยานหลักฐาน คำพิพากษาและคำสั่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคำแนะนำของประธานศาลฏีกา เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 บททั่วไป
- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
- ลักษณะ 2 ศาล
- ลักษณะ 3 คู่ความ
ฯลฯ

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศษลชั้นต้น
- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ลักษณะ 1 อุทธรณ์
- ลักษณะ 2 ฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และบังคับตามพิพากษาหรือคำสั่ง
- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
- ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164979666 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน