0
ลด 15%
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
หนังสือ55.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง32.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้นำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมารวบรวมไว้ท้ายกฎหมายนั้นๆ สำหรับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้อ้างอิงกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ เพื่อความสะดวกแก่การใช้งานและศึกษาค้นคว้า

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ภาค 1 บททั่วไป
- ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306117 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 17 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน