0
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) (ปกแข็ง)
อัปเดตประมวลกฎหมายอาญาและคำอธิบาย มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบคำอธิบาย
หนังสือ270.75 บาท
e-books(PDF) ?285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา" เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการทำความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ
- คำาอธิบายมาตราสำาคัญ
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871649 (ปกแข็ง) 304 หน้า
ขนาด: 152 x 217 x 22 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์InfoPress
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน