0
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มารวบรวมไว้

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด
- ภาค 3 ลหุโทษ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306636 (ปกอ่อน) 740 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 35 มม.
น้ำหนัก: 855 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน