0
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) (ปกแข็ง)
พร้อมพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาถึง (ฉบับที่ 27) ซึ่งมีการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) (ปกแข็ง)" เล่มนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาถึง (ฉบับที่ 27) ซึ่งมีการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ พร้อมพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2499
- ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ

- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604188 (ปกแข็ง) 184 หน้า
ขนาด: 193 x 269 x 15 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน