0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ "ฉบับกายวิภาค" (ปกแข็ง)
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 31 21/2560 ที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใด ๆ มาแบ่งสัดส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา จดจำ เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง" ฉบับกายวิภาค "(ปกแข็ง)" เล่มนี้ ยังคงเนื้อหาสาระสาระและลักษณะของการเรียบเรียงเช่นเดียวกับฉบับก่อน ด้วยการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 31 21/2560) ที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใด ๆ มาแบ่งสัดส่วน แยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา จดจำ และยังได้เพิ่มรายละเอียดของวันที่มีผลใช้บังคับของมาตราที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

สารบัญ

ประมวลกฎมหายแพ่งและพาณิชย์ "ฉบับกายวิภาค" ข้อความเบื้องต้น (มาตรา 1-3)
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164859418 (ปกแข็ง) 792 หน้า
ขนาด: 160 x 218 x 38 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์รัตนา ศรีประทักษ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน