0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด) (ปกแข็ง)
อัปเดตประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมคำอธิบายมาตราที่สำคัญ และออกสอบบ่อยครั้ง อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบคำอธิบาย
หนังสือ342.00 บาท
e-books(PDF) ?360.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา" เล่มนี้ เป็นฉบับมาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุด โดยมีคำอธิบายมาตราสำคัญในลักษณะที่รวบรัด ชัดเจน เข้าใจหลักกฎหมายได้โดยง่าย พร้อมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาโดยสรุป ประกอบคำอธิบายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือยากต่อการทำความเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

คำอธิบายมาตราสำคัญ
- บรรพ 1
- บรรพ 2
- บรรพ 3
- บรรพ 4
- บรรพ 5
- บรรพ 6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871656 (ปกแข็ง) 544 หน้า
ขนาด: 152 x 217 x 34 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์InfoPress
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน