0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563)
ประมวลกฎหมายเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษากฎหมายทุกระดับชั้น ความถูกต้องของเนื้อหา การพิสูจน์อักษรอันเข้มข้นและความทันสมัย เป็นหัวใจสำคัญในการจัดพิมพ์ประมวลกฎหมาย
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย หลักทั่วไป หนี้ เอกสารสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ภาค 1 บททั่วไป
- ข้อความเบื้องต้น
- หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก
- หมายเหตุ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604089 (ปกอ่อน) 728 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 32 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน