0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) (ปกแข็ง)
พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) ว่าด้วย หลักทั่วไป หนี้ เอกสารสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563) พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย หลักทั่วไป หนี้ เอกสารสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604171 (ปกแข็ง) 512 หน้า
ขนาด: 190 x 268 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน