0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง)
หนังสือเล่มนี้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 (แก้ไขเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง)" เล่มนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 (แก้ไขเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง) และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 เมษายน 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท) โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164400825 (ปกอ่อน) 608 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 28 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน