0
ลด 15%
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
หนังสือ85.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง50.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551ได้อ้างอิงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่แก้ไขไว้เพื่อความสะดวกในกาใช้งาน นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306544 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 104 x 145 x 29 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน