0
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มใหญ่ปกแข็ง)
หนังสือ266.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2551 ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เช้าใจง่าย

สารบัญ

- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748442402 (ปกแข็ง) 545 หน้า
ขนาด: 193 x 265 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน