0
ลด 15%
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี
หนังสือ85.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง50.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประมวลกฎหมายแพ่งแลพพาณิชย์เล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) และได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ส. 2540 ระเบียบการะทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นตามพระราชบัญญติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540มาตรา 14 พ.ศ.2541 มารวบรวมไว้

สารบัญ

บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167306704 (ปกอ่อน) 564 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 26 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมใจ แซ่ฮ้อ
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน