0
ประมวลตำรับยาไทย
ประกอบด้วย ตำรายา ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา ตำรายาเกร็ด ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ตำรายา ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระมหาสมณเจ้า และอีกมากมาย
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำรายาหรือการแพทย์แผนไทยนั้น คือหนึ่งในมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่เกิดจากการสั่งสมเรียนรู้และทดลองใช้จริง แพร่หลายนำไปใช้กันในประชากรทุกหมู่เหล่ากันนานมา ทั้งยังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอด้วยเหตุแห่งยุคสมัยและสถานที่เปลี่ยนไปในระหว่างการสืบทอด การก่อเกิดของตำรับตำรายาไทยจึงมีคุณค่าสู่งยิ่ง เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของเหล่ามนุษย์ชาติ

    "ประมวลตำรับยาไทย" เล่มนี้ จึงได้คัดเลือกตำรายาหลายสำนวนมารวบรวมประมวลเป็นเล่มเดียว เพื่อประโยชน์ในด้านการใช้งานที่กว้างขวาง นอกจากจะสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา เปรียบเทียบเพื่ออ้างอิงหรือพัฒนาต่อยอดให้มั่นคงอยู่ในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย แม้ว่าความรู้นี้จะเป็นสิ่งเก่า บางอย่างไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน แต่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่ก่อเกิดจากความปรารถาดีที่ยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สารบัญ

- ตำรายา ของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา
- ตำรายาเกร็ด ของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
- ตำรายา ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระมหาสมณเจ้า
- ตำรับยา ของ พระยาแพทยาพงศาวิสุทธาบดี (สุ่น สุนทรเวช)
- ตำรับยา ของ หลวงอินทรอาญา
- ตำรับยา ของ หมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์)
- ตำรับยา ของ พล.อ.อ นักรบ บิณษรี
- ตำรายากลางบ้าน ของ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
- ตำรายาพื้นบ้านล้านนา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164371330 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 23 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน