0
ประมวลรัษฎากร (เล่มกลาง)
พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 พระราชบัญญัติภาษีมรดก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ.2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาษีอากรได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้บัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481
- ประมวลรัษฎากร
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลรัษฎากร
- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528
- ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164553293 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 22 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน