0
ประมวลรัษฎากร (เล่มเล็ก) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติภาษีการรีบมรดก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม 2562
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับ "ประมวลรัษฎากร" พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขเพิ่มเติม 2562 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการภาษีอากรได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวงรัษฎากร พุทธศักราช 2481
- ประมวลรัษฎากร
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลรัษฎากร
- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
- ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164858732 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 105 x 145 x 24 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วรเมธ ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน