0
ประมวลรัษฎากร (เล่มเล็ก)
พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2528
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประมวลรัษฏากรที่สำคัญ พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าสุด 2561 และพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2528 ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวงรัษฎากร พุทธศักราช 2481
- ประมวลรัษฎากร
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลรัษฎากร
- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
- ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164553309 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 104 x 145 x 23 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน