0
ลด 10%
ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร (ปวส.) (รหัสวิชา 30106-2004)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 30106-2004" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างสำรวจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคำนวณค่า Factor F การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่าง การคำนวณราคาค่าวัสดุและค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทุกสัปดาห์ และแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการคำนวณประมาณวัสดุ ข้อมูลด้านราคาวัสดุ และค่าแรงงาน

สารบัญ

บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 2 การประมาณราคางานไม้แบบ
บทที่ 3 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 4 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 5 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 6 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การประมาณราคางานระบบ
บทที่ 8 บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843053 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน