0
ลด 10%
ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ117.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนวิชา "ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการประมาณราคางานโครงสร้างโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักวิธีการหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง และหลักเทคนิคทางช่างก่อสร้างควบคู่กันไปกับการประมาณราคา โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการและสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณราคางานโครงสร้าง
บทที่ 2 การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 3 การประมาณราคางานดิน
บทที่ 4 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 5 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 6 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 7 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 8 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสร้างอาคารพักอาศัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829736 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน