0
ลด 10%
ประมาณราคางานโครงสร้าง : Structure Cost Estimate (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2004)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ117.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประมาณราคางานโครงสร้าง : Structure Cost Estimate" เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย หลักการและสถิติเกี่ยวกับการประมาณราคา การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร การประมาณราคางานดิน งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพื้น งานบันได การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง การประมาณราคางานหลังคา และการสรุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคารพักอาศัย อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ ชัดเจน พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการและสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณราคางานโครงสร้าง
บทที่ 2 การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 3 การประมาณราคางานดิน
บทที่ 4 การประมาณราคางานฐานราก
บทที่ 5 การประมาณราคางานเสา
บทที่ 6 การประมาณราคางานคาน
บทที่ 7 การประมาณราคางานพื้น
บทที่ 8 การประมาณราคางานบันได
บทที่ 9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานหลังคา
บทที่ 11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสร้างอาคารพักอาศัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834747 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน