0
ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ : พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย
หนังสือเล่มนี้จะให้ภาพกว้างของการเมืองไทยนับตั้งแต่เกิดระบบราชการสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นชีวิต ความเปลี่ยนแปลงและการอำนาจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของรัฐราชการที่แฝงฝังอยู่ในการเมืองไทย
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์ : พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย" เล่มนี้ จะให้ภาพกว้างของการเมืองไทยนับตั้งแต่เกิดระบบราชการสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นชีวิต ความเปลี่ยนแปลงและการอำนาจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของรัฐราชการที่แฝงฝังอยู่ในการเมืองไทย เพื่อให้เห็นพลวัตของรัฐราชการโดยเฉพาะจอมพลสฤษดิ์จนถึง คสช. เทียบให้เห็นความเหมือนและต่างระหว่างรัฐราชการจาก 2 ยุคสมัย ตั้งแต่ตัวแสดงภายในรัฐราชการอย่าง ข้าราชการพลเรือนและทหาร เทคโนแครตหรือตัวแสดงภายนอกรัฐราชการอย่าง ประเทศมหาอำนาจ กลุ่มทุน ล้วนเป็นเงื่อนไขต่อการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐราชการ และเป็นเงื่อนตายที่ผูกสังคมการเมืองไทยไว้กับที่

สารบัญ

1. ทำไมจึงต้องศึกษารัฐราชการ
2. ภูมิทัศน์รัฐราชการไทย
3. รัฐราชการในห้วงการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
4. รัฐราชการไทยในห้วงการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (พ.ศ.2557-2561)
5. เปรียบเทียบรัฐราชการจอมพลสฤษดิ์และ คสช. ภาพรวมพลวัตรัฐราชการไทย

คำนิยม
ผลงานของคุณชัชฎานับเป็นความพยายามแรก ๆ ที่ต้องการวิเคราะห์ อธิบายความเข้าใจต่อปรากฏการณ์การเข้ามามีบทบาทนำของระบบราชการไทยโดยตรง ซึ่งไม่เคยปรากฏงานศึกษาในลักษณะนี้อย่างจริงจังมาช้านาน หนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญยิ่งทั้งในฐานะงานศึกษาที่จะช่วยให้เราค่อย ๆ จับภาพและทำความเข้าใจถึงการเมืองไทยสมัยปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นงานเขียนที่ช่วยกระตุ้นเตือนต่อวงการรัฐศาสตร์ไทยให้หันกลับมาสนใจศึกษาวิเคราะห์บทบาทของระบบราชการไทยอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งวสันต์ เหลืองประภัสร์- ผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215401 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 17 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน