0
ประวัติการนับถือศาสนาพุทธของข้าพเจ้า
การนับถือศาสนาพุทธคืออะไรเล่า นี่เป็นกระบวนการพื้นฐานกระบวนการอันนำไปสู่สิ่งที่มีคุณค่าและออกจากสิ่งที่ครอบงำเราไว้ กระบวนการที่สะท้อนแนวทางชีวิตและขั้นพื้นฐานพืชพันธุ์และต้นไม้เติบโตเข้าหาแสงสว่าง
ผู้เขียน ทาคินี
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทว่าการนับถือศาสนาพุทธคืออะไรเล่า นี่เป็นกระบวนการพื้นฐานกระบวนการอันนำไปสู่สิ่งที่มีค่าและออกจากสิ่งที่ครอบงำเราไว้กระบวนการที่สะท้อนแนวทางชีวิตและการเติบโตขั้นพื้นฐาน พืชพันธุ์และต้นไม้เติบโตเข้าหาแสงส่วางและดวงอาทิตย์ฉันใด สิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งก็วิวัฒน์ปสู่อีกรูปแบบหนึ่งฉันนั้น สิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นและวนเวียนในตัวเราเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความหมายมากและสำคัญขึ้น สังฆรักษิตะได้อธิบายไว้ที่อื่นแลฃ้วถึงหลักการนับถือศาสนาพุทธว่าคือการที่ผู้คนนั้นมีการติดต่อด้วยการเป็นส่วนตัว

สารบัญ

1. บทนำ
2. วัชรปรัชญาปารมิตาสูตรและพระสูตรเว่ยหลง
3. อู ธิตธิละ กับ ปัญจศีล
4. บรรพชา
5. บวชสามเณร
6. บวชพระ
7. การถือเอาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่ง
8. การสำรวจพุทธศาสนา
9. ธาโธริมโปเช และ มรรคาแห่งพุทธะ
10. เอ็มเบ็ดการ์ กับ อดีตจัณฑาล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742602918 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยธิเบต, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน