0
ประวัติของแผ่นดินไทย
จัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้คนไทยรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหน มีบรรพบุรุษที่ใช้เลือดทาแผ่นดิน สร้างชาติรักษาแผ่นดินให้คนไทยอยู่กัน
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประวัติของแผ่นดินไทย" เล่มนี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งชาติไทย ย้อนไปถึงยุคเริ่มต้นโลก 4,600 ล้านปี สัตว์ไทรโลไบท์ 500 ล้านปีที่เกาะตะรุเตา ไดโนเสาร์ 130 ล้านปีที่กาฬสินธุ์ มนุษย์ลำปาง 500,000 ปี มนุษย์กระบี่ 40,000 ปี คนบ้านเชียง 6,000 ปี ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย 763 ปี อยุธยา 662 ปี รัตนโกสินทร์ 230 ปี จนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยค้นหาเรื่องทั้งที่มีและนอกเหนือจากในพงศาวดาร เช่นเรื่องของปืนใหญ่ที่พม่ายึดไปจากอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ซึ่งพบที่อังกฤษ เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2547 รวมทั้งการขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงช่วง พ.ศ. 2551-2555

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 แผ่นดินไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 อาณาจักรและศาสนจักรยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 4 แผ่นดินไทยยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 5 กลุ่มคนไทยโบราณและการก่อตั้งกรุงสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 11 - พ.ศ.1981)
บทที่ 6 อาณาจักรสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
บทที่ 7 อาณาจักรสยามสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)
บทที่ 8 สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)
บทที่ 9 สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2453-2489)
บทที่ 10 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163219978 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อาทร จันทวิมล
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน