0
ประวัติของแผ่นดินไทย
จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้คนไทยรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหน มีบรรพบุรุษที่ใช้เลือดทาแผ่นดิน สร้างชาติรักษาแผ่นดินให้คนไทยอยู่กันได้อย่างไร
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งชาติไทย ย้อนไปถึงยุคเริ่มต้นโลก 4,600 ล้านปี จนกระทั่งถึงกลุ่มคนไทยโบราณ ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ลำปาง มนุษย์กระบี่ และคนบ้านเชียง ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุนี รัตนโกสินทร์ จนถึง พ.ศ. 2560 โดยค้นหาข้อมูลทั้งที่มีในพงศาวดารและนอกพงศาวดาร อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบมากมาย และหลายภาพหาดูได้ยาก ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติของแผ่นดินไทยให้กับคุณ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 แผ่นดินไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 อาณาจักรและศาสนจักรยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 4 แผ่นดินไทยยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 5 กลุ่มคนไทยโบราณและการก่อตั้งกรุงสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 11 - พ.ศ.1981)
บทที่ 6 อาณาจักรสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
บทที่ 7 อาณาจักรสยามสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)
บทที่ 8 สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)
บทที่ 9 สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2453-2489)
บทที่ 10 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164745292 (ปกอ่อน) 592 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อาทร จันทวิมล
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน